5 cách thoát khỏi khoản vay sinh viên của bạn (phần 1)

November 16, 2020 Off By johnedit541

Theo một báo cáo của The Project on Student Loan Debt, 71 phần trăm sinh viên năm cuối đại học có khoản nợ vay sinh viên, với số dư trung bình là 29.400 đô la cho mỗi người vay.

Cho dù bạn đã sẵn sàng hay chưa, hóa đơn đầu tiên đó sẽ đến, khởi động quá trình trả nợ dường như vô tận. Cố gắng thoát khỏi khoản nợ vay sinh viên của bạn bằng cách phớt lờ các nghĩa vụ của bạn sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn – làm tăng nợ và phá hủy tín dụng của bạn.

Nếu bạn muốn loại bỏ khoản vay sinh viên của mình một cách tốt đẹp, hãy bắt đầu bằng cách lập một kế hoạch sử dụng một trong năm chiến lược này.

1. Tuyên bố phá sản

Phần lớn, bạn không thể xả nợ khoản vay sinh viên bằng cách tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, nếu bạn có thể chứng minh việc trả nợ sẽ khiến bạn hoặc những người phụ thuộc của bạn ‘gặp khó khăn quá mức’, thì bạn có thể là ngoại lệ đối với quy tắc này.

‘Khó khăn quá mức’ được xác định bởi tòa án. Nếu họ nhận thấy dựa trên thu nhập và chi phí hiện tại của bạn, mức sống ‘tối thiểu’ của bạn và những người phụ thuộc của bạn là không bền vững (nếu bị buộc phải trả các khoản vay sinh viên), thì không có khả năng trả nợ trong tương lai và bạn đã nỗ lực để hoàn trả các khoản vay, khi đó bạn có thể đủ điều kiện để xóa các khoản vay sinh viên của mình khi phá sản.

Mặc dù phá sản có thể cung cấp các khoản cứu trợ tài chính cần thiết, nhưng nó cũng đi kèm với các hậu quả tín dụng lâu dài cần được xem xét cẩn thận trước khi cố gắng nộp đơn. Trước tiên, bạn nên liên hệ với một công ty chuyên phá sản.

5 cách thoát khỏi khoản vay sinh viên

2. Chuyển sang kế hoạch trả nợ dựa trên thu nhập

Giới hạn khoản thanh toán khoản vay sinh viên liên bang của bạn ở mức 10 đến 15 phần trăm thu nhập tùy ý hiện tại của bạn (chênh lệch giữa tổng thu nhập đã điều chỉnh của bạn và mức nghèo khổ) bằng cách đăng ký vào Kế hoạch Trả nợ Dựa trên Thu nhập.

Nếu bạn vẫn còn số dư trong các khoản vay sinh viên của mình sau khi thanh toán trong 25 năm, phần còn lại của khoản nợ và tất cả lãi phát sinh sẽ được xóa. Tuy nhiên, hãy cảnh báo rằng IRS sẽ tính khoản nợ đã giải phóng là thu nhập chịu thuế.

Mặc dù chương trình này có thể cung cấp một giải pháp tuyệt vời cho những người đủ điều kiện với mức nợ vay sinh viên cao và thu nhập nhỏ, việc trả nợ dựa trên thu nhập thường làm tăng thời gian trả nợ, có nghĩa là phải trả nhiều lãi hơn trong suốt thời gian vay.