Các khoản cho vay không đảm bảo so với các khoản cho vay có bảo đảm

November 22, 2020 Off By johnedit541

Điểm khác biệt cơ bản giữa vay tín chấp và vay có bảo đảm là cần có tài sản đảm bảo. Khi bạn đăng ký một khoản vay có bảo đảm, bạn phải có một tài sản — cho dù là nhà, ô tô, các khoản đầu tư hay tiền mặt — để nhận được khoản vay này. Trong trường hợp bạn không trả được nợ, tài sản thế chấp có thể được dùng để trả cho người cho vay. Các khoản vay có bảo đảm thường được sử dụng với các khoản thế chấp và cho vay mua ô tô.

Nếu bạn thế chấp, ngôi nhà sẽ trở thành tài sản thế chấp. Nếu bạn không trả được nợ, người cho vay của bạn có thể sở hữu duy nhất ngôi nhà của bạn và bán lại nó — một quá trình được gọi là tịch thu nhà. Nếu bạn không thanh toán khoản vay mua ô tô của mình, người cho vay của bạn sẽ có quyền sở hữu chiếc xe đó.

Từ quan điểm của người đi vay, lợi thế chính của khoản vay tín chấp là giảm rủi ro. Nếu bạn nhận được một khoản vay tín chấp và không thể thanh toán, bạn không có nguy cơ bị mất tài sản của mình. Bạn chỉ đặt điểm tín dụng của bạn vào rủi ro. Đối với những người và doanh nghiệp có khoản vay tín chấp, cũng có khả năng nợ của bạn sẽ được xóa nếu bạn nộp đơn phá sản.

Vì các khoản vay tín chấp không yêu cầu bất kỳ tài sản thế chấp nào, người cho vay chịu nhiều rủi ro hơn, điều này thường dẫn đến lãi suất cao hơn và các điều khoản kém thuận lợi hơn. Mặc dù các khoản vay tín chấp có thể ít rủi ro hơn cho người đi vay, nhưng điều quan trọng là bạn phải biết khoản vay đó có thể khiến bạn phải trả thêm bao nhiêu trong thời hạn của nó. Bạn có thể thấy rằng việc đặt một tài sản làm tài sản thế chấp sẽ có lợi hơn so với số tiền bạn phải trả thêm bằng lãi suất.

Tin tức cho vay