Các khoản vay cá nhân không có bảo đảm có an toàn không? (phần 1)

June 22, 2020 Off By johnedit541

Một hình thức cho vay cá nhân được nhiều người quan tâm đó là cho vay cá nhân không có đảm bảo. Liệu hình thức cho vay này có an toàn không?

Cho vay cá nhân không có đảm bảo có an toàn hay không?

Nếu các khoản vay không có bảo đảm được cung cấp được từ một người cho vay có uy tín là hoàn toàn an toàn. Thanh toán đúng hạn sẽ giảm thiểu rủi ro cho tín dụng của bạn.

Các khoản vay không có bảo đảm là an toàn nếu bạn vay từ ngân hàng, hiệp hội tín dụng hoặc người cho vay trực tuyến có uy tín kiểm tra tín dụng của bạn. Với đầy đủ các chi phí và điều khoản của khoản vay, các ngân hàng và hiệp hội tín dụng sẽ thực hiện các bước để đảm bảo khoản vay giành được áp đảo tài chính của bạn.

Những rủi ro có thể liên quan đến khả năng trả nợ của bạn và ảnh hưởng đến tín dụng của bạn. Các khoản vay không có bảo đảm được đặt tên như vậy bởi vì chúng không yêu cầu tài sản thế chấp; nếu bạn không trả tiền, thay vì mất một cái gì đó như nhà hoặc xe hơi, điểm tín dụng của bạn sẽ giảm, cản trở khả năng của bạn để đủ điều kiện nhận tín dụng lãi suất thấp trong tương lai.

Vậy làm thế nào để tìm một khoản vay không có bảo đảm an toàn?

Biết các dấu hiệu cho vay có thể giúp bạn tìm được một khoản vay an toàn và cuối cùng tránh rơi vào bẫy nợ. Nói chung, tổ chức cho vay hợp pháp sẽ:

  • Đánh giá khả năng có thể trả nợ của bạn. Tổ chức cho vay sẽ kiểm tra tín dụng, thu nhập và các khoản nợ của bạn. Nếu lịch sử tín dụng của bạn cho thấy bạn đã gặp khó khăn trong việc thực hiện các khoản vay hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng trong quá khứ, một người cho vay có uy tín có thể không đủ điều kiện cho bạn hoặc cung cấp một khoản vay nhỏ hơn.
  • Hiển thị rõ ràng tỷ lệ phần trăm hàng năm của họ. Một APR đại diện cho toàn bộ chi phí của một khoản vay. Nếu người cho vay không minh bạch về khoản vay APR, thì cuối cùng bạn có thể trả nhiều hơn số tiền bạn dự định vay. Các chuyên gia tài chính và những người ủng hộ người tiêu dùng nói rằng 36% là APR cao nhất mà khoản vay an toàn nên có.
Khoản vay không có đảm bảo có an toàn hay không?