Các khoản vay cá nhân không có bảo đảm có an toàn không? (phần 2)

July 11, 2020 Off By johnedit541

Các khoản vay các nhân không có đảm bảo cung cấp các điều khoản trả nợ công bằng. Khoản vay cá nhân của bạn nên được hoàn trả thành nhiều lần bằng nhau hàng tháng và một phần của mỗi khoản thanh toán sẽ được chuyển cho khoản nợ gốc. Nhiều người cho vay có uy tín có thời gian trả nợ tối thiểu là một hoặc hai năm. Thời hạn trả nợ hai tuần hoặc thậm chí hai tháng có thể không công bằng đối với nhiều người tiêu dùng.

Các khoản thanh toán hàng tháng cho khoản vay cá nhân này phải thực sự phù hợp với ngân sách của bạn để tránh sự căng thẳng tài chính. Trước khi bạn nộp đơn, hãy kiểm tra ngân sách của bạn để quyết định số tiền bạn phải trả một khoản vay.

Khi bạn đã sẵn sàng nhận khoản vay, bạn có thể trao đổi trước với tổ chức cho vay trực tuyến và một số ngân hàng để xem những điều khoản và tỷ lệ họ có thể cung cấp. Điều này không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn và nó cho bạn thấy những gì mong đợi trước khi bạn cam kết với tổ chức cho vay.

Bên cạnh các công đoàn tín dụng, tổ chức cho vay trực tuyến cung cấp một số mức cho vay không có bảo đảm thấp nhất và các tính năng cho vay tốt nhất, như chương trình đánh giá lãi suất hoặc bảo vệ thất nghiệp.

Đăng ký khoản vay với tổ chức cho vay hợp pháp sẽ tạm thời ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Tổ chức cho vay sẽ thực hiện việc kéo tín dụng cứng để truy cập thông tin tín dụng của bạn, điều này có thể khiến điểm của bạn giảm một vài điểm.

Sau khi bạn nhận được tiền, hãy lập kế hoạch sử dụng và trả nợ. Đặt tiền vào một tài khoản mà bạn có thể dễ dàng truy cập, như tài khoản kiểm tra. Một số người cho vay cung cấp cho người vay một khoản chiết khấu APR nhỏ để thiết lập thanh toán tự động, điều này cũng có thể giúp bạn tránh được các khoản phí trễ hạn.

Cho vay cá nhân