Cho vay cá nhân nhỏ tại Việt Nam (phần 2)

September 20, 2020 Off By johnedit541

Không có hai tình huống tài chính nào giống nhau và kết quả là có các khoản vay ở mọi quy mô để đáp ứng mọi nhu cầu tín dụng. Các khoản vay ấy cũng có những rủi ro nhất định. Vậy những rủi ro của các khoản vay cá nhân nhỏ là gì?

1. Những người cho vay nặng lãi.

Kiểm tra người cho vay có giấy phép tín dụng hợp lệ tại Việt Nam và tỉnh của bạn. Đảm bảo rằng người cho vay có thể dễ dàng liên hệ và đọc trực tuyến để xem các đánh giá có tích cực hay không.

2. Không có khả năng trả nợ

Xem xét quy mô của các khoản trả nợ thường xuyên và đảm bảo khoản vay có thể được hoàn trả trong thời hạn khoản vay. Nếu không, bạn sẽ phải trả thêm phí để gia hạn. Nên cẩn thận, vì thời gian trả nợ cho các loại khoản vay này thường ngắn hơn các khoản vay thông thường.

3. Nhiều ứng dụng

Mọi đơn xin vay đều hiển thị trên các báo cáo tín dụng. Mặc dù người cho vay có thể không xem xét lịch sử tín dụng, một số đơn đăng ký trong thời gian ngắn có thể có tác động tiêu cực đến điểm tín dụng của bạn trong tương lai.

Cho vay cá nhân nhỏ tại Việt Nam

4. Kiểm tra tỷ giá và lệ phí

Phí thành lập và phí hàng tháng bị giới hạn, vì vậy hãy cảnh giác với những người cho vay báo giá vượt quá số tiền tối đa hợp pháp. Hãy rõ ràng về những gì sẽ được tính cho các khoản thanh toán trễ hoặc một khoản nợ không trả được. Tổng chi phí của khoản vay quan trọng ở đây – người cho vay có thể tính lãi suất cao hơn mọi thứ khác.

5. Hậu quả lâu dài và các vấn đề pháp lý

Sau khi hợp đồng cho vay được ký kết, khách hàng bị ràng buộc với các điều kiện của nó cho đến khi khoản vay và bất kỳ tỷ lệ và phí liên quan nào đã được thanh toán. Thông thường, những khoản vay này là không có thế chấp, có nghĩa là người cho vay có thể khởi kiện khách hàng nếu họ không thể trả nợ.