Cho vay trực tuyến trong ngày lĩnh lương tại Việt Nam (phần 2)

December 18, 2020 Off By johnedit541

Điều kiện để được vay

Khi bạn đã so sánh các lựa chọn của mình và xác nhận rằng bạn có đủ khả năng trả nợ, bạn có thể xem xét đăng ký khoản vay trực tuyến. Trước khi bạn bắt đầu đăng ký, hãy kiểm tra xem bạn có đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện hay không.

  • Thu nhập. Người nộp đơn phải nhận được thu nhập và đáp ứng thời gian làm việc tối thiểu.
  • Lịch sử tín dụng. Một số công ty cho vay trực tuyến sẽ chấp nhận các ứng viên có tín dụng xấu, nhưng các ứng viên vẫn phải đáp ứng các tiêu chí khác và chứng minh khả năng trả khoản vay.
  • Khu dân cư. Một số công ty cho vay sẽ chỉ cung cấp các khoản vay trực tuyến trong ngày lĩnh lương nếu người nộp đơn có trụ sở tại một số vùng nhất định của Việt Nam. Ví dụ: Khoản vay Cá nhân Standard Chartered yêu cầu người nộp đơn tạm thời có trụ sở tại TP HCM, Hà Nội hoặc Bình Dương.
  • Tuổi tác. Bạn phải trên 21 tuổi để nộp đơn.
Cho vay trực tuyến trong ngày lĩnh lương tại Việt Nam

Các giấy tờ cần cung cấp khi đăng ký vay

Bạn phải có các tài liệu cung cấp các thông tin cần thiết sau đây khi đăng ký các khoản vay ngắn hạn trực tuyến.

  • Thông tin cá nhân. Điều này bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ cư trú và thông tin liên lạc của bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về ID và bằng chứng về nơi cư trú.
  • Thu nhập. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp các tài liệu tuyển dụng, chẳng hạn như bản sao hợp đồng lao động hoặc giấy chứng nhận của công ty về ngày gia nhập. Ngoài ra, bạn có thể phải cung cấp bằng chứng về mức lương bao gồm bảng lương hoặc bảng cân đối tài khoản ngân hàng.

Nếu bạn có tất cả thông tin, đơn đăng ký sẽ chỉ mất khoảng 20 phút để hoàn thành và người cho vay thường sẽ trả lời trong vòng 1 ngày làm việc.