Hiểu các loại cho vay khác nhau

August 14, 2020 Off By johnedit541

Trước khi bạn vay tiền, điều cần thiết là phải hiểu các loại cho vay khác nhau. Bạn cần chọn loại khoản vay phù hợp tùy thuộc vào cách bạn định sử dụng. Với hình thức vay phù hợp, việc trả nợ của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Khoản vay có bảo đảm

Bước đầu tiên là xác định xem bạn muốn một khoản vay có bảo đảm hay không có thế chấp. Với một khoản vay có bảo đảm, bạn phải có một số tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp của bạn có thể là ô tô hoặc nhà của bạn. Với khoản vay có bảo đảm, lãi suất thường thấp vì ngân hàng có cơ sở cho khỏa vay.

Bạn cũng có thời hạn trả nợ dài hơn khi bạn có một khoản vay có bảo đảm. Với một khoản vay có bảo đảm, bạn cũng sẽ nhận được số tiền cao hơn, tùy thuộc vào tài sản mà bạn dùng để thế chấp.

Khoản vay không có bảo đảm

Các khoản vay tín chấp thường là các khoản vay ngắn hạn và bạn không cần bất kỳ tài sản đảm bảo nào cho khoản vay. Bạn có lãi suất vay thấp hơn và hầu hết thời gian, bảo mật duy nhất của bạn là điểm tín dụng. Lãi suất cho vay tín chấp cao vì ngân hàng không có gì để thu hồi lại khoản vay khi bạn vỡ nợ hoặc không trả được khoản vay.

Khoản vay nợ dài hạn

Các khoản vay dài hạn có thời gian trả nợ cao hơn. Bạn có thể thanh toán khoản vay dài hạn từ 3 năm đến 25 năm. Hầu hết các khoản vay dài hạn được sử dụng để tài trợ tài sản. Các khoản vay dài hạn bao gồm thế chấp, vay mua ô tô, và thậm chí cả tiền để mua máy móc phục vụ kinh doanh. Với một khoản vay dài hạn, bạn sẽ nhận được một mức lãi suất tốt vì bạn sẽ trả nợ trong một thời gian dài.

Khoản vay ngắn hạn

Các khoản vay ngắn hạn có thời hạn trả dưới một năm. Với khoản vay ngắn hạn, lãi suất sẽ cao hơn một chút so với khoản vay dài hạn. Bạn có thể sử dụng các khoản vay ngắn hạn để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình hoặc để trang trải các chi phí cá nhân.

Khoản vay khẩn cấp

Khoản vay khẩn cấp là khoản vay mà bạn nhận trong thời gian ngắn. Bạn vay gấp để chi trả cho những việc không thể tránh khỏi. Hầu hết các khoản vay khẩn cấp có lãi suất cao và có thời gian trả nợ từ ba tháng trở xuống.

Có nhiều loại cho vay khác nhau