Lịch sử cho vay, các mốc thời gian quan trọng (phần 3)

October 30, 2020 Off By johnedit541

Giữa thế kỷ 18: Cách mạng công nghiệp – Sự ra đời của tài chính quốc tế

Đến thế kỷ 18, những người cho vay vẫn sử dụng tài sản thế chấp nhưng đã có một sự chuyển dịch lớn sang các khoản vay có bảo đảm. Theo thông lệ này, người giàu cho người nghèo vay và người vay sau đó phải giải quyết nợ của họ.  Với thương mại quốc tế bùng nổ, thế giới ngân hàng có một số việc phải làm. Cần có các biện pháp kiểm soát lớn hơn và Mayer Amschel Rothschild chịu trách nhiệm phần lớn trong việc tiên phong tài chính quốc tế thông qua việc thành lập các ngân hàng tập trung. Ông đã khéo léo đưa các con trai của mình đi khắp các thành phố lớn của châu Âu thời bấy giờ (Frankfurt, Naples, Vienna, Pháp và London) để thành lập các ngân hàng ở mỗi thành phố.

Lịch sử cho vay, các mốc thời gian quan trọng

Những năm 1800 đã mở ra một kỷ nguyên cho vay mới để làm cho các khoản vay phổ biến rộng rãi hơn đối với Joe bình thường (cảm ơn trời đất). Năm 1816, Hiệp hội Quỹ Tiết kiệm Philadelphia ở Mỹ đã mở cửa hoạt động như một nguồn cho vay và trở thành ngân hàng tiết kiệm đầu tiên ở Mỹ.  

Các khoản cho vay giữa thế kỷ 20: Thẻ là bạc mới

Giữa thế kỷ 20 chứng kiến ​​một sự thay đổi khác trong hoạt động cho vay hiện đại nhưng lần này là dữ liệu tài chính. Năm 1950, Frank McNamara đã làm nên lịch sử khi thanh toán hóa đơn nhà hàng bằng thẻ các-tông, hiện được gọi là Thẻ Diners Club®. Một vài năm sau, Ngân hàng Mỹ bắt đầu tung ra BankAmericard, một loại Visa cổ điển. Đến năm 1959, điểm số FICO đã được phổ biến rộng rãi và được người cho vay sử dụng để đánh giá các khoản vay thế chấp.

Lưu ý phụ: Nếu điểm tín dụng của bạn thiếu, bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng để xây dựng tín dụng. Tất nhiên, điều đó đòi hỏi thói quen chi tiêu có trách nhiệm và một chút kiên nhẫn.