Những điều bạn nên biết về các khoản vay cá nhân

September 5, 2020 Off By johnedit541

Khoản vay cá nhân là một giải pháp tài chính được nhiều người lựa chọn. Sau đây là những điều bạn cần biết về các khoản vay cá nhân.

Có nhiều tổ chức tài chính khác nhau cung cấp các khoản vay cá nhân, bao gồm ngân hàng, công đoàn tín dụng và các tổ chức cho vay trực tuyến. Một khoản vay cá nhân có thể giúp bạn hợp nhất khoản nợ lãi suất cao hoặc trả cho một khoản chi phí lớn. Nhưng có những yếu tố ảnh hưởng đến số tiền cuối cùng bạn sẽ phải trả lại – chẳng hạn như lãi suất, thời hạn khoản vay, phí và thời điểm bạn sẽ nhận được tiền. Bạn cần biết rằng tất cả các yếu tố này có thể thay đổi tùy theo tổ chức cho vay.

Điều quan trọng là bạn cần phải tìm hiểu thông tin xung quanh và so sánh các ưu đãi trước khi chọn khoản vay. Một số tổ chức tài chính cho vay sẽ thực hiện điều tra tín dụng mềm để cung cấp cho bạn một tỷ lệ ước tính mà không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn, vì vậy bạn cần quyết định xem có đáng để gửi đơn đăng ký chính thức hay không.

Nhưng nếu bạn muốn so sánh các khoản vay từ nhiều tổ chức cho vay ở một nơi tập trung, bạn có thể muốn đăng ký thông qua thị trường cho vay trực tuyến.

Những điều cần biết về cho vay cá nhân

Vậy làm thế nào để bạn lựa chọn được khoản vay cá nhân phù hợp?

Bạn có thể xem xét các khoản vay cá nhân từ hơn một chục tổ chức cho vay trực tiếp để đưa ra các lựa chọn hàng đầu của bạn. Bạn cần xem xét lãi suất, phí, số tiền vay và thời hạn trả nợ. Bạn cũng cần xem xét các yếu tố như khả năng đăng ký sơ tuyển, thanh toán trực tiếp cho các chủ nợ, tiến trình cấp vốn, quy trình đăng ký và các đặc quyền khác.