Tóm lược lịch sử thế chấp tại Mỹ (phần 2)

January 1, 2021 Off By johnedit541

Sự trỗi dậy của thị trường thế chấp Mỹ

Thị trường thế chấp Mỹ trỗi dậy vào khoảng giữa năm 1949. Trên thực tế, tỷ lệ nợ thế chấp trên thu nhập đã tăng từ 20 lên 73% trong thời gian này. Ngoài ra, tỷ lệ nợ thế chấp trên tài sản hộ gia đình tăng từ 15 lên 41%. Sự can thiệp của chính phủ liên bang Mỹ vào hoạt động cho vay dựa trên thế chấp đã gây ra sự tăng trưởng nhanh chóng này, do đó khiến nó trở nên khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Thế chấp của Mỹ có nguồn gốc từ việc thành lập ngân hàng thương mại hợp pháp đầu tiên vào năm 1781. Sau khi được thành lập, một hệ thống trao đổi tiền giấy mới, sự tương tác của chính phủ và việc giảm bớt trách nhiệm cho các chủ ngân hàng đã gây ra hiệu ứng gợn sóng trên thị trường thế chấp Mỹ.

Thị trường thế chấp Mỹ trỗi dậy vào khoảng giữa năm 1949
Thị trường thế chấp Mỹ trỗi dậy vào khoảng giữa năm 1949

Các ngân hàng thương mại bất động sản ngày càng mở rộng những năm đầu thế kỷ 19. Những tổ chức cho vay này đáp ứng các đặc điểm riêng của từng khu vực mà họ thâm nhập. Ví dụ, các ngân hàng ở các vùng nông thôn phát hành các khoản thế chấp cho nông dân. Số lượng ngân hàng tăng trong khoảng thời gian từ năm 1820 đến năm 1860, điều này cũng dẫn đến khối lượng cho vay tăng lên. Đạo luật Ngân hàng Quốc gia năm 1864 đã thiết lập các điều lệ ngân hàng quốc gia và tạo ra sự an toàn hơn cho kho bạc liên bang. Các điều lệ cho phép mở rộng hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, các ngân hàng quốc gia phải đối mặt với những hạn chế từ việc đầu tư trực tiếp vào các khoản thế chấp và thị trường đầu tư dài hạn. Năm 1893, các ngân hàng quốc doanh nhỏ bắt đầu phát hành trái phiếu như một sự thừa nhận các khoản nợ chỉ dựa trên tín dụng và sự tin tưởng của con nợ. Mỹ ủng hộ các loại hình thế chấp này; tuy nhiên, chúng khác rất nhiều so với các khoản vay ngày nay. Trên thực tế, tuổi thọ trung bình của những khoản thế chấp này chỉ kéo dài sáu năm và chỉ chiếm chưa đến một nửa giá trị tài sản.